En hälsosam blogg

Fokus på mindfulness

Något som kan vara viktigt för hälsan, det är att lägga fokus på mindfulness, att utöva yoga, vara medveten om nuet och att få ett ökat inre lugn. Mindfulness är en metod som kan användas för att minska stress och oro och det är enkelt att utföra, men det krävs övning! Det är inte fel att lära sig det av en instruktör i mindfulness till exempel. Med denna metod tar man så att säga fasta på ögonblicket. Om man översätter ordet mindfulness så betyder det sinnesnärvaro eller medveten närvaro. Det är en bra metod för att hantera smärta och minska stress, ångest och nedstämdhet.

Mindfulness-baserad stressbehandling

Det finns det som heter Mindfulness-baserad stressbehandling, som skapats av Jon Kabat-Zinn. Det är en blandning av sekulär meditation och hathayoga. Det är ingen som i sig uppfann mindfulness. Det utvecklades från de gamla, traditionella zen- och vipassana-meditationerna. Då var metoden till för att uppmuntra till personlig befrielse. Sen under 1970-talet kom Jon Kabat-Zinn, en kärnbiolog, professor i medicin och grundare av Stress Reduction Clinic vid University of Massachusetts och han började främja mindfulness. Han hade utövat zen-meditation sedan han var 20 år. Sedan dess har han forskat i ämnet och vetenskapligt demonstrerat dess hälsofördelar.

Idag är det flera tusen människor över hela världen som har följt programmet MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). Med det har de kunnat få hjälp med saker som kronisk smärta, minskad ångest, minskad stress och kunnat förbättra sömnproblem och depression.

19 Mar 2019