En hälsosam blogg

Inte kul att drabbas av hälseneinflammation

Som löpare så kan man drabbas av det som kallas för hälseneinflammation. Det kallas även för Akillestendinit. Själva hälsenan, den sitter vid den stora vadmuskeln på baksidan av underbenet. Det är den senan som är synlig och som känns som en slags sträng på fotledens baksida. Det är inte ovanligt att få ont i denna. Det kan komma i samband med löpning, eller annan fysisk aktivitet med hopp. Denna typ av inflammtion beror på slitage eller att man överansträngt sig,

Det kan vara bra att behandla din inflammation samt använda dig av avlastande hjälpmedel. Sådana kan du hitta på Footio.se. Om du har långvariga problem är det dock viktigt att du kontaktar läkare. 

Symptom, orsak och behandling

Det allra vanligaste symptomet är smärta i hälen då du fått en inflammation i eller runt hälsenan. Detta är oftast i samband med belastning eller precis efter. Det finns även de som känner av att hälen svullnar samt att den är öm eller stel. Ofta har det att göra med att man belastat sin hälsena. Det kan vara på grund av en ensidig belastning, en intensitet som varit hög eller hårt underlag.

Äldre personer har större risk för att kunna utveckla inflammation i hälsenan liksom personer som lider av så kallad plattfot. 

Behandling av hälseneinflammation kan göras hos en fysioterapeut, för att undvika att få kroniska akillestendiniter.

Om du tränar mycket och drabbas, så är det bra att reducera din träning något samt använda dig av lämpliga skoinlägg, samt även mjuka hälkuddar.

Mot smärtan finns det även antiinflammatoriska läkemedel i form av tabletter eller salva. 

Går dina problem inte över med behandling så kan det vara så att du måste operera din hälsena. Detta kan vara aktuellt vid kroniska inflammationer där andra former av behandling inte fungerar.

22 Jul 2022